Systemy Okablowania Teleinformatycznego, normy w okablowaniu strukturalnym i CPR (...)

Koło OW SEP nr 536 zaprasza Członków Kolegium i Kół Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Członków Kolegiów innych Sekcji i Kół oraz Komisji Oddziału Warszawskiego SEP na zebranie ogólne połączone z prezentacją: „Systemy Okablowania Teleinformatycznego, normy w okablowaniu strukturalnym i CPR (euroklasy dla kabli teleinformatycznych), systemy dystrybucji energii dla IT, narzędzia projektowe BKT-CAD i wsparcie techniczne)”- prelegentem jest Pan mgr inż. Michał Piechulek- Dyrektor Biura Projektowego BKT Elektronik.

Zebranie w dniu 15.05.2019 o godz. 17:00.

Podczas prezentacji zostaną omówione podstawy związane z normami dla okablowania strukturalnego oraz wymagania dla kabli wg CPR i ich przełożenie w stosowaniu w budynkach - czyli co i jak projektować.

Omówione zostaną główne systemy dla branży teletechnicznej, telekomunikacyjnej i automatyki budynkowej; narzędzia dla projektantów upraszczające ich prace oraz wsparcie projektowe jakie firma BKT udziela. Podczas spotkania dialog i komentarze mile widziane.

 

Zebrania ogólne Koła odbywają się w Technikum nr 7 im. inż. S. Wysockiego (d.
„Kolejówce”) ul. Szczęśliwicka 56 wejście środkowe od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Prelekcja pt: „Systemy Okablowania Teleinformatycznego, normy w okablowaniu strukturalnym i CPR (euroklasy dla kabli teleinformatycznych), systemy dystrybucji energii dla IT, narzędzia projektowe BKT-CAD i wsparcie techniczne)”- prelegentem jest Pan mgr inż. Michał Piechulek- Dyrektor Biura Projektowego BKT Elektronik.
3. Dyskusja
4. Omówienie spraw bieżących Koła nr 536 OWSEP

A niebawem ...

JavaScript zgłasza błąd krytyczny lub nie pracuje.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

 W 2018 ROKU KOŁO 536 OW SEP
ZOSTAŁO WYRÓŻNIONE PRZEZ ZG 
ZŁOTĄ ODZNAKĄ 
HONOROWĄ SEP
ODZNAKA nr 68 z 30 maja 2017 r.

NASZE SUKCESY!

KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE
KOŁO SEP - KOŁA TERENOWE (T)
  • Rok 2013 – V MIEJSCE­
  • Rok 2014 I MIEJSCE
  • Rok 2015 I MIEJSCE
  • Rok 2016 I MIEJSCE
  • Rok 2017 I MIEJSCE
  • Rok 2018 - I MIEJSCE
  • Rok 2019 - I MIEJSCE

W latach 2017, 2018 i 2019 otrzymaliśmy
największa ilość punktów z 36 kół,
we wszystkich grupach.

Logowanie

Zarejestruj się!

Dziękujemy!