Kronika Koła 536 Oddziału Warszawskiego SEP

 

 

Kronika Koła 536 Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

KRONIKĘ PROWADZI KOLEGA JANUSZ STRZYŻEWSKI

DZIĘKUJĘ KOLEDZE JULIUSZOWI TALARCZYKOWI ORAZ TAKŻE WIELU KOLEŻANKOM I KOLEGOM ZA UDOSTĘPNIANIE ZDJĘĆ ZROBIONYCH DLA POTRZEB KRONIKI     

KOLEDZE ANDRZEJOWI ENGLERTOWI DZIĘKUJĘ ZA UMIESZCZANIE TYCH ZDJĘĆ W MOICH TEKSTACH.                                                                                                         

Janusz Strzyżewski

 

KOBIERCEM - ZIELEŃ SOCZYSTEJ MURAWY,

ŚWIĄTYNIĄ - PANIE - TWÓJ PRZESTWÓR ŁASKAWY,

KADZIDŁEM - WONIE CO Z LASÓW, Z ŁĄK PŁYNĄ,

A CICHE MYŚLI - MODLITWĄ JEDYNĄ

 

Kronika stała się już dość obszerna, w celu lepszej obsługi wprowadziłem małe zmiany.
Wybierzcie (powyżej) rok - którego historię chcecie przeczytać.

Na samym dole są też przyciski: następny artykuł i poprzedni artykuł - umożliwiające przeniesienie się do następnego i poprzedzającego roku.
Andrzej E.

 

2022 ROK

2021 ROK

2020 ROK

2019 ROK