O nas

 Koło 536

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Warszawski

 

Zarząd koła:

Prezes - Andrzej Kieliszek
Wiceprezes - Zbigniew Siennicki
Skarbnik - Andrzej Englert
Sekretarz - Barbara Halicka-Pękala
Członek - Andrzej Janiszewski
Członek - Tadeusz Żurawiecki


Komisja rewizyjna: 

Przewodniczący – Juliusz Talarczyk
Wiceprzewodniczący - Bogdan Kamiński
Członek - Michał Świerżewski
Członek - Janusz Strzyżewski
 

Komisja organizacyjna:
Jerzy Kaflik
Bogdan Kamiński 
Zbigniew Siennicki

Komisja ds. wyjazdów technicznych:

Wojciech Gawryś
Andrzej Janiszewski
Jerzy Kaflik

 

 

Zebrania ogólne Koła połączone z prelekcją odbywają się w

Technikum nr 7 w Zespole Szkół im.inż. S. Wysockiego (d. „Kolejówce”) ul.Szczęśliwicka 56
wejście środkowe od ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 

Warszawskie Koło SEP powstało w dniu 20 stycznia 1920 roku w wyniku przekształcenia się z najstarszego spośród polskich zrzeszeń elektrycznych tj. Koła Elektrotechników w Warszawie. Działalność Koła w pierwszych latach, obejmowała zebrania odczytowe i dyskusyjne na tematy fachowe oraz przepisowe i normalizacyjne.

Dziś jako Koło 536 przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich kultywujemy tę tradycję. 

Elementem każdego zebrania naszego Koła są fachowe prelekcje.
Ich tematem są zarówno zagadnienia techniczne jak i przepisowe oraz normalizacyjne dotyczące szeroko pojętej elektryki. W zależności od tematu prelegentami są przedstawiciele wybranych firm albo specjaliści członkowie SEP, w tym także członkowie naszego Koła.

W miarę potrzeb zebrania Koła są łączone z seminariami organizowanymi wspólnie przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Komisję Odczytów i Konferencji O.W. SEP i Zarząd naszego Koła.

 

Poszczególni członkowie naszego Koła czynnie uczestniczą społecznie m.in. w pracach: Komitetu Technicznego KT 55 PKN ds. instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej obiektów budowlanych, Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych i Polskiego Komitetu Oświetleniowego przy Z.G. SEP.

Członkowie naszego Koła biorą także udział w innych społecznie organizowanych działaniach na rzecz polskiej elektryki. Do prac tego typu należy działalność w ramach grup eksperckich zorganizowanych przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki dla kompleksowego opracowania propozycji zmierzającej do nowelizacji Rozporządzenia dotyczącego warunków dla budynków i ich usytuowania.

Wielu naszych członków prowadzi ponadto działalność odczytową na rzecz innych agend SEP, a także publikacyjną propagując właściwe pod względem technicznym i przepisowym rozwiązania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 W 2018 ROKU KOŁO 536 OW SEP
ZOSTAŁO WYRÓŻNIONE PRZEZ ZG 
ZŁOTĄ ODZNAKĄ 
HONOROWĄ SEP
ODZNAKA nr 68 z 30 maja 2017 r.

NASZE SUKCESY!

KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE
KOŁO SEP - KOŁA TERENOWE (T)
  • Rok 2013 – V MIEJSCE­
  • Rok 2014 I MIEJSCE
  • Rok 2015 I MIEJSCE
  • Rok 2016 I MIEJSCE
  • Rok 2017 I MIEJSCE
  • Rok 2018 - I MIEJSCE
  • Rok 2019 - I MIEJSCE

W latach 2017, 2018 i 2019 otrzymaliśmy
największa ilość punktów z 36 kół,
we wszystkich grupach.