Historia

“...gdy 7 czerwca 1919 r. zjechali się na Zjazd do Warszawy elektrycy ze wszystkich stron Zjednoczonej Polski i zobaczyli, że jest ich dużo i reprezentują społem poważne zasoby wiedzy i doświadczenia, a w trakcie obrad zjazdowych rozejrzeli się w ogromie zadań, jakie przed nimi stanęły — znikła wszelka niewiara w słabość elektrotechniki polskiej a przeciwnie, wzmógł się zapał do wspólnej, zorganizowanej pracy ..."

Tak właśnie pisał Przegląd Elektrotechniczny w numerze 1 z roku 1919.


W odrodzonej po rozbiorach Polsce w dniach 7-9 czerwca 1919 roku powstała samodzielna ogólnokrajowa organizacja elektryków polskich i p
rzyjęła nazwę "Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich"

 

Koło Elektrotechników w Warszawie było współzałożycielem SEP. 

Z chwilą powstania SEP dotychczasowe koła i sekcje elektrotechniczne działające przy innych zrzeszeniach technicznych stopniowo przekształcały się w terenowe koła SEP. Wśród nich 19(20) stycznia 1920 roku w wyniku przekształcenia się najstarszego spośród polskich zrzeszeń elektrycznych jakim było Koło Elektrotechników w Warszawie powstało Warszawskie Koło SEP.


Od stycznia 1922 roku zaczął obowiązywać regulamin Warszawskiego Koła SEP. Nakreślał on jednolite zasady działalności Koła wg wytycznych i założeń całego Stowarzyszenia. Koło Warszawskie SEP,  według w/w było miejscowym oddziałem Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich z siedzibą w Warszawie i reprezentującym Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

W 1928 zgodnie z przyjętym statutem SEP nazwa Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich została zastąpiona przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, nazwę Koła zamieniono na oddziały SEP.

W w/w ustanowiono organizację dorocznych Walnych Zgromadzeń SEP jako najwyższej władzy Stowarzyszenia oraz funkcję  sekretarza generalnego SEP i członków zbiorowych.

W okresie międzywojennym działalność Warszawskiego Koła obejmowała zebrania odczytowe i dyskusyjne na tematy fachowe oraz przepisowe i normalizacyjne. Dziś nasze Koło 536 przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich kontynuuje te tradycje.

Lista Prezesów Koła 536 od 1985 roku

 

Kadencja

Imię i nazwisko

Uwagi

2018 - nadal Andrzej Kieliszek  
2014 - 2017 Andrzej Kieliszek  

2010 - 2013

Andrzej Kieliszek

Od 20 marca 2012

2010 - 2013

Antoni Baczyński

Do 20 marca 2012

2006 - 2009

Antoni Baczyński

 

2001 - 2005

Tomasz Radziewicz

 

1997 -2001

Tomasz Radziewicz

 

1993-1997

Antoni Baczyński

 

1989-1993

Antoni Baczyński

 

1985-1989

Juliusz Talarczyk