Składki

 

Składki członkowskie

 

Zgodnie z uchwałą 25/2018-2022  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich z dnia 28 listopada 2018 roku,
uchwalono składki na lata 2019-2022: 
- składka ulgowa za cały rok - 78 zł (6,5 zł za miesiąc),
- składka normalna za cały rok - 156 zł (13 zł za miesiąc).

Z obowiązku opłaty zwolnieni są:
a) członkowie honorowi SEP,
b) zasłużeni seniorzy SEP.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od 1 stycznia 2019 roku.

Za 2018 rok wynosiły:

- 3 zł składka ulgowa (emeryci i studenci), opłata za cały rok wynosi więc 36 zł,
- 10 zł normalna składka, opłata za cały rok wynosi więc 120 zł.

 

 

Za 2014 rok składki wynosiły:

- 2 zł składka ulgowa (emeryci i studenci)
- 6 zł normalna składka. 

 

Składki obliczane są w systemie miesięcznym, 
z tego powodu brak opłaconej składki za miesiąc styczeń,
staje się już zaległością w miesiącu lutym.


Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności terminowo,
np jednorazowo za cały rok, w terminie do ostatniego dnia
stycznia roku za który należne są składki

 

Składki można opłacać osobiście
w biurze Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
00-043 Warszawa,
ul.Czackiego 3/5, lok. 140.

Biuro czynne:
- poniedziałek w godz. 8:00 -16:00,
- wtorek w godz. 8:00 -18:00, UWAGA: w lipcu i sierpniu w godzinach 8:00-16:00,
- środa-piątek: w godz. 8:00 -16:00.

W przypadku braku możliwości przyjścia do biura Oddziału Warszawskiego SEP
celem opłacenia składki członkowskiej,
składki można opłacać także na zebraniach koła.


Informacje o zebraniach podawane są na bieżąco w "aktualnościach".

 

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem punktów opłat, w tym Poczty Polskiej
oraz agencji i placówek bankowych poprzez realizację przelewu.

Konto na które można regulować należność:

SEP Oddział Warszawski
nr 36102011560000750200075077 (w PKO BP)

 

W tytule przelewu podając imię, nazwisko, przynależność do Koła oraz okres,
którego składka dotyczy.

 Np: Jan Kowalski, koło 536 - składki za rok 2016

 

Prostym i zarazem wygodnym sposobem opłacania należności
jest zdefiniowanie w banku w którym posiada się konto - stałej płatności. 
W zależności o warunków prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
za taką usługę jest bądź nie jest pobierana opłata.
Z pewnością jednak, składając w swoim banku tego rodzaju dyspozycję,
nie zapomnimy o uregulowaniu składki.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

 W 2018 ROKU KOŁO 536 OW SEP
ZOSTAŁO WYRÓŻNIONE PRZEZ ZG 
ZŁOTĄ ODZNAKĄ 
HONOROWĄ SEP
ODZNAKA nr 68 z 30 maja 2017 r.

NASZE SUKCESY!

KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE
KOŁO SEP - KOŁA TERENOWE (T)
  • Rok 2013 – V MIEJSCE­
  • Rok 2014 I MIEJSCE
  • Rok 2015 I MIEJSCE
  • Rok 2016 I MIEJSCE
  • Rok 2017 I MIEJSCE
  • Rok 2018 - I MIEJSCE
  • Rok 2019 - I MIEJSCE

W latach 2017, 2018 i 2019 otrzymaliśmy
największa ilość punktów z 36 kół,
we wszystkich grupach.

Kalendarz

loader

Logowanie

Zarejestruj się!

Dziękujemy!